• DUŠAN VÁGO-DAV
  Pázmáňa 2020/30
  Šaľa
  www.dav.sk
  DUŠAN VÁGO-DAV
  927 01
  031/7714740
  dav@dav.sk
  www.dav.sk